Oblasti činnosti

Kampa consulting s.r.o., při své činnosti spojuje oblasti DAŇOVÉHO, PODNIKOVÉHO A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ díky stanovené globální strategie řízení, která zlepšuje efektivitu podniku.

Daňová oblast

 • Běžná daňové poradenství
 • Účetní činnost a sestavování účetních závěrek
 • Daňové poradenství při mimořádných operacích
 • Tax planning
 • Běžná podniková činnost
 • Poradenství v oblasti smluv

Podniková oblast

 • Metodologie výpočtu nákladů a podpora při rozhodování o operativním řízení
 • Business plan
 • Roční ekonomické rozpočty a jejich přislušné převody na jednotlivé měsíce
 • Zhotovování zpráv o řízení a analýzy odchylek (budgeting a reporting)
 • Vytváření ekonomických a majetkových modelů pro analýzy rozpočtů (pro oblasti činnosti s výpočtem rentability)
 • Analýzy a vyhodnocování konkurence: analýzy podle indexů
 • Oceňování podniků
 • Analýzy S.W.O.T. a podniková reorganizace
 • Mimořádné operace a restrukturalizace podniků

Finanční oblast

 • Ekonomické a finanční analýzy účetních závěrek
 • Check up podniků
 • Roční finanční rozpočty a pravidelné revize
 • Krátkodobé, střednědové a dlouhodové finanční plánování
 • Měsíční cash flow
 • Kritéria oceňování, používaná pro účely dosažitelnosti úvěrů
 • Analýza finančních nákladů a jejich monitorování
 • Podpora při vyhledávání nových zdrojů financování pro nové specifické projekty